Skip to content

Historie přehrady Pastviny

Historie přehrady Pastviny

Řeka Divoká Orlice v dávných dobách pravidelně způsobovala povodně, které ničily majetek lidí žijících v jejím okolí.

Dlouhodobě se o zřízení přehrad na Orlici uvažovalo a jedna z nich měla být dle plánu podle studie vypracované Ing. Dr. Radoušem v roce 1909 vybudována u Nekoře.

Přehrada Pastviny a její historie

Dlouhodobě se o místě, kde by měla být přehrada vybudována vedly spory mezi zástupci horního a dolního povodí Divoké Orlice. Horní povodí prosazovalo výstavbu v Pastvinách načež dolní povodí u Potštejna. Díky geologickým vrtům, které v Potštejně nedopadly dobře můžete dodnes navštěvovat Anenské údolí s tábořištěm Vochtánka, které mohlo zmizet pod hladinou stejně, jako zmizela část obce Pastviny. 

První úvaha o vhodnosti údolí k výstavbě přehrady se datuje do roku 1908, kdy ing. František Radouš označil Nekoř jako místo vhodné pro stavbu vodního díla. V roce 1912 Dr. Otakar Trnka tehdejší ministr veřejných věcí navštívil Nekoř, aby se na místo podíval. O tom, že část malebné obce Pastviny za nedlouho zmizí pod vodní hladinou se začalo povídat v roce 1924. V tomtéž roce také zakázali stavět jakékoliv novostavby v místech určených k zatopení a vzniku údolní přehrady. Pastvinská přehrada se začala stavět v roce 1933 a výstavba trvala 5 let tedy do roku 1938. Výstavbu známého Pastvinského viaduktu provedla firma Velflík Praha a hráz Pastvinské přehrady včetně vodní elektrárny vystavěla pražská stavební firma ing. M. a F. Pažoutovi. Jelikož výstavba hráze se uskutečnila právě v období ekonomické krize  rozhodlo tehdy ministerstvo práce o tom, že bude vystavěna z kamene, aby byl zaměstnán co největší počet lidí. Náklady na stavbu tehdy byly 40 mil. Kč a z této částky bylo 10 mil. Kč použito na technologie vodní elektrárny. Jelikož v té době byl již běžně využíván při podobných stavbách beton jedná o poslední kamennou hráz v ČR. Každý z kamenů, který byl na stavbu hráze použit byl ručně očištěn ocelovým kartáčem, aby tlak vody na stěnu přehrady nevymlel nečistoty z kamenů a tím nedocházelo ke vzniku skulinek, které by se zvětšovali a způsobovali netěsnost přehrady. Kámen na stavbu byl těžen v přilehlých lomech.

Tehdejší rozpočet výdajů na stavbu údolní přehrady u Pastvin

 1. 156130,00 Kč – Ochranný betonový provizorní jez
 2. 25319762,00 Kč – Hráz, vývar a kaskády
 3. 168300,00 Kč – Stavba domku pro hrázného
 4. 1647767,20 Kč – Přeložení komunikace
 5. 1430590,50 Kč – Stavba a přeložení mostu
 6. 20000,00 Kč – Zřízení budky pro limnigraf
 7. 50000,00 Kč – zřízení tel. linky z Klášterce nad Orlicí na hráz
 8. 5579668,60 Kč – výkup pozemků a budov 
 9. 260000,00 Kč – Stavební dozor, komise
 10. 5367387,70 Kč – Na nepředvídané výdaje

Rozpočet celkem 40 000 000, 00 Kč

Knečná cena vodního díla Pastviny činila 47 000 000,- Kč 

 • z toho bylo dělníkům za práci  vyplaceno 11 708 830,- Kč
 • za výkup pozemků a usedlostí 7 800 000,- Kč

Historické fotografie z obce Pastviny před zatopením a z výstavby přehrady

Terénní koloběžky

Terén, hory, dobrodružství. To vše Vás čeká na našich terénních koloběžkách. Trasa z Kašparovy chaty přes České Petrovice, až k přehradě v Pastvinch slibuje nádherné výhledy a romantická zákoutí. Míjet budete také Scholzův mlýn s točícím se vodním kolem poháněném potokem Orlička. Tento potok pak bude vašim pobočníkem téměř celou cestu, jen občas si někam odskočí. Naše koloběžky jsou vyrobeny z konstrukčních materiálů a komponentů pro maximální odolnost a pro pohyb na nezpevněných cestách.

Historie výstavby přehrady Pastviny