Datum: 
10. Červen 2017

ORFILM pořádá dne 10. června 2017 v budově Společenského centra ŠKOLA Pastviny

besedu s panem Valentínem Kováčem a projekci filmu Znamení Kříže.

Od 19:00 hod.

  • beseda s vizionářem p. Valentínem Kováčem z Košic, který bude vyprávět o událostech, které se odehrály v souvislosti s mariánským poutním místem Turzovka a o řadě zjevení Pána Ježíše Krista. Jaký úkol svěřil Pán Ježíš vizionáři Valentínovi a jeho ženě Marii? Jak tyto události změnily život rodiny Kováčových? Přijďte si poslechnout svědectví manželů Kováčových a položte jim k tomuto tématu otázky!

Od  21:00 hod.

  •  Projekce filmu Znamení Kříže (60 min, režie Jaroslav Šilar, Orfilm)
  • filmu Znamení Kříže: Po dokončení životopisného filmového dokumentu Chudobka Bílého Krále (2014) nám bylo jasné, že téma týkající se Anny Bohuslavy Tomanové z Pastvin není zcela vyčerpané a že o Aničce natočíme další film.  
  • V novém filmovém dokumentu Znamení Kříže (2016) ukazujeme divákům, že i český národ má svou omilostněnou duši v podobě Anny B. Tomanové, jejíž ctnostný život je srovnatelný s  životy ostatních stigmatizovaných vrstevníků v Evropě (Terezie Neumannová a sv. Pater Pio) a dokládáme, co tuto nevšední trojici spojuje. Pokusili jsme se, pomocí filmu, nejen vyzvednout Aničku B. Tomanovou ze zapomnění a opovržení naší země, ale i nepřímo předložit otázky o smyslu života. Proč tu jsme a kam směřujeme? 

 Vstupné dobrovolné.

                                                                                                                                         Jaroslav Šilar, Orfilm