Datum: 
27. Květen 2017

Plakát_cisté_pastviny_aktualizovaný.jpgPOTÁPĚČSKO-EKOLOGICKÝ PROJEKT

ČISTÉ PASTVINY

Již se stalo tradicí, že se každý druhý rok sejdou lidé,kterým není jedno jak naše příroda, vodní zdroje apod. vypadá. Dalším neméně důležitým impulsem proč takovéto akce pořádat jsou zkušenosti z let minulých, kdy v době letních rekreací  musela VZS ČČK PS Pastviny řešit  množící se úrazy jejichž příčinou byly odhozené odpadky různého charakteru, pod vodní hladinou, nebo v okolí pláží. Projekt  je rozdělen do dvou rovin, praktické a výchovně-preventivní části.

Praktická část se pochopitelně týká faktického vyčištění celé údolní přehrady Pastviny, včetně dna pod vodní hladinou.

Druhým neméně důležitým aspektem tohoto projektu je dlouhodobý ekologicko - výchovný efekt, kdy je do projektu zapojeno co nejvíce subjektů a osob. Účastníci se přesvědčí o nutnosti nejen tuto lokalitu vyčistit ale i o důležitosti preventivního působení na ostatní návštěvníky v oblasti hygieny a šetrného chování se k přírodě. Dalším záměrem projektu je z této akce vytvořit každoroční tradici, podporující ochranu této jedinečné přírodní lokality.

 

Termín konání   :    27. květen 2017

Lokalita              :    Údolní přehrada Pastviny a přilehlé okolí.

Pořadatel           :    VZS ČČK PS Pastviny.

Zúčastněné subjekty : Členové MS VZS ČČK Pastviny,  Sportovní klub policie Ústí nad Orlicí, Obecní úřad Pastviny, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Povodí Labe,  děti a mládež okolních obcí a základních škol.

PROVEDENÍ      :    Sraz účastníků v 09.00 hod. na základně PS VZS ČČK Pastviny U kapličky v Pastvinách.

09.15 hod. instruktáž

1. rozdělení  lokalit

 a)  pláž „Bublačka“,

           b)  pláž „Pod Panelem“

          c)  pláž „Šlechtův palouk“

           d)  všechna parkoviště a okolí

           e)  zdroje pitné vody, studánky apod.

           f)  vodní hladina – naplaveniny apod.

           g) břehy přehrady + okolí hlavní komunikace

2.  rozdělení týmů

- tzv. “suchý tým“ –   čištění ze člunů místa kam není přístup ze břehu.

- tzv. „mokrý tým“ – 10 potápěčů.

- břehový tým- tj. ostatní, rozděleni dle počtu na cca. 2-3 km úseky kolem břehů celé přehrady.

Suché týmy budou shromažďovat odpady nalezené na břehu, včetně odpadů vyzvednutého ze dna mokrým týmem.

Mokré týmy budou operovat pod vodou v určených lokalitách se vzájemným jištěním nebo za použití návodčího z lodě či břehu.

Při nalezení většího či nebezpečného odpadu (potopené sudy, vraky lodí apod.) bude  vyzvednut za pomocí technických prostředků  na břeh či pracovní loď a zabezpečen speciálním týmem  HZS Ústí nad Orlicí. K vyhledávání větších odpadů bude použito echolotu VZS. Veškeré odpadky budou shromažďovány na určené lokalitě, kde budou z pytlů přeloženy na kontejnery.

3. v 16.00 HODIN VYHODNOCENÍ AKCE

-        

vyhodnocení akce

-        

předání pamětních listů

-        

rožnění

Technické zajištění :

1) automobil VZS ČČK Pastviny s přívěsným vozíkem,

2) pracovní motorový člun  VZS,

3) pracovní motorový člun HZS  Pardubického kraje,

4) kontejner OÚ Pastviny

5) pracovní rukavice, igelitové pytle, lopaty, vidle, boje k označení odpadků pod vodou, zvedací vaky,

6) potápěčské lahve a jejich plnění zabezpečí MS VZS ČČK Pastviny,

7) komunikační prostředky zabezpečí MS VZS ČČK Pastviny,

Předpokládané náklady:

80 párů rukavic,

50 ks igel. pytlů,

6 ks lopat,

6 ks vidlí,

provoz člunu  

PHM vozidla

Potápěčská technika   

Zajištění svačiny účastníkům energie.                                                               

Vzhledem k omezeným finančním možnostem Místní skupiny VZS Pastviny tímto prosím o Vaší podporu.

Jsem hluboce přesvědčen o přínosu tohoto projektu, s jeho dopadem zejména v oblasti dlouhodobé prevence a to především u naší mládeže. Kontaktní adresa: Oldřich HOUDEK, Na Rybníku 261, 561 17 Dlouhá Třebová tel.č. 605263834, E-mail houdek@ustinadorlici.cz

předseda VZS ČČK MS Pastviny :Oldřich HOUDEK