Strom Klášterecký klen v Klášterci nad Orlicí

Památný strom Klášterecký klen nebo také Panouškův javor stojí v prostoru kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí. Řídící učitel František Toman jako kronikář obce na konci 19. století píše: “U našeho starobylého kostela stojí krásný obrovský javor. O jeho památnosti a starobylosti a stáří svědčí i to, že se nalézá s kostelem na obecní pečeti. ” Jedna z povídek říká, že strom zachránil kostel před požárem, který vypukl v hostinci naproti. Svou mohutnou korunou zastínil kostel před žárem. Storm byl na jaře roku 1993 radikálně ořezán, jeho celkový zdravotní stav je špatný.

obvod kmene: 5,45 m (v roce 2009)

výška stromu: 28 m, později 15 m

stáří cca: 300 let